Zpráva z exkurze do ústavu soudního lékařství

Dne 5. 1. 2018 jsme se třídou VZ3 navštívily Ústav soudního lékařství v Brně. Odborný asistent MUDr. Krajsa Jan, Ph.D. nás stručně seznámil s druhy pitev a s indikacemi. Také se stručně zmínil o náplni práce v Ústavu soudního lékařství. Poté jsme se přesunuli na pitevní sál, kde jsme viděli komentovanou zdravotní pitvu. Na závěr jsme si prohlédli malé muzeum anatomických preparátů.

Mgr. Vlasta Sekaninová
Mgr. Veronika Pospíšilová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.