Zkoušky z myslivosti

Myslivecké a hospodářské zkoušky

Naše škola uspořádá v termínu (bude doplněno) zkoušky pro zájemce o první lovecký lístek. Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

V roce 2018 budou také konány zkoušky pro myslivecké hospodáře. První termín je stanoven na (bude doplněno), druhý termín bude (bude doplněno). Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

Přijímání přihlášek končí (bude doplněno) – pro obě kategorie.

Cena obou zkoušek pro myslivecké hospodáře je stanovena na částku 6500,- Kč. Cena obou zkoušek pro zájemce o první lovecký lístek je stanovena na částku 6000,- Kč. Po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000,- Kč pro uchazeče o první lovecký lístek a 2500,- Kč pro myslivecké hospodáře, obdrží každý účastník (dle vlastní volby – poštou nebo osobně) studijní materiály. Zbylá část (ve výši 4000,- Kč) se hradí až první den konání zkoušek.

Obecné informace ke zkoušce

Pověření o organizování zkoušek z myslivosti