Zkoušky z myslivosti

Myslivecké a hospodářské zkoušky

Naše škola uspořádá zkoušky pro 

  • zájemce o první lovecký lístek v těchto termínech:
    • jarní termín: 17. 4. a 18. 4. 2020 (teoretická příprava), 19. 4. a 26. 4. 2020 - vlastní zkoušky 
    • podzimní termín: 16. 10. a 17. 10. 2020 (teoretická příprava), 18. 10. a 25. 10. 2020 - vlastní zkoušky
  • myslivecké hospodáře v těchto termínech:
    • 4. 4. 2020 a 5. 4. 2020 (jarní termín)
    • 3. 10. a 4. 10. 2020 (podzimní termín).

Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

Cena obou zkoušek pro myslivecké hospodáře je stanovena na částku 6500,- Kč. Cena obou zkoušek pro zájemce o první lovecký lístek je stanovena na částku 6000,- Kč. Po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000,- Kč pro uchazeče o první lovecký lístek a 2500,- Kč pro myslivecké hospodáře, obdrží každý účastník (dle vlastní volby – poštou nebo osobně) studijní materiály. Zbylá část (ve výši 4000,- Kč) se hradí až první den konání zkoušek.

Obecné informace ke zkoušce

Pověření o organizování zkoušek z myslivosti