Zkoušky z myslivosti

Myslivecké a hospodářské zkoušky

Naše škola uspořádá zkoušky pro 

  • zájemce o první lovecký lístek v těchto termínech:
    • 19. - 21. 4. 2019 a 28. 4. 2019 (jarní termín)
    • 18. - 20. 10. 2019 a 27. 10. 2019 (podzimní termín)
  • myslivecké hospodáře v těchto termínech:
    • 13. 4. 2019 -14. 4. 2019 (jarní termín)
    • 5. - 6. 10. 2019 (podzimní termín).

Zájemci se mohou ke zkouškám hlásit průběžně na vlach.pavel@vassboskovice.cz.

Cena obou zkoušek pro myslivecké hospodáře je stanovena na částku 6500,- Kč. Cena obou zkoušek pro zájemce o první lovecký lístek je stanovena na částku 6000,- Kč. Po zaplacení nevratné zálohy ve výši 2000,- Kč pro uchazeče o první lovecký lístek a 2500,- Kč pro myslivecké hospodáře, obdrží každý účastník (dle vlastní volby – poštou nebo osobně) studijní materiály. Zbylá část (ve výši 4000,- Kč) se hradí až první den konání zkoušek.

Obecné informace ke zkoušce

Pověření o organizování zkoušek z myslivosti