Zkouška ENTER z moderní korespondence

Tento týden se na naší škole konaly dvě zkoušky z písemné a elektronické komunikace. Ve středu 22. června 2016 proběhla státní zkouška z grafických disciplín. O den později ve čtvrtek 23. června 2016 se konala zkouška z moderní korespondence ENTER.

Na zkoušku se během 2. pololetí školního roku intenzivně připravovalo 13 studentů z VOŠ. Mírnou výhodou oproti klasické státní zkoušce je absence 10minutového rychlopisu, na kterých většinou žáci díky stresu a nervozitě pohoří. Na druhou stranu je třeba zmínit, že žáci nemají před sebou písemné zadání, ale on-line zadání. Všechny podklady a nutné údaje musí vyhledávat na internetu. Následně pak vše zpracovat a vytvořit kvalitní obchodní dopis a přiložit správně vyhotovenou tabulku v Excelu.


Jak zkouška ENTER z moderní korespondence probíhá:

  • vyučující zaregistruje školu, na níž zkouška proběhne
  • zaregistrují se žáci školy
  • žáci obdrží fakturu k úhradě poplatku (300 Kč)
  • v den zkoušky obdrží žáci na svou mailovou adresu zadání zkoušky
  • zpracované zadání odešlou na mailovou adresu uvedenou v zadání
  • na zkoušku je vymezen časový limit 90 minut


Z čeho se zkouška ENTER z moderní korespondence skládá?

  • z e-mailové odpovědi na zadání
  • z přiložené tabulky, kterou je nutné zpracovat v Excelu

Pokud se zkouška podaří, získají všichni úspěšní řešitelé Certifikát ENTER, na kterém je uveden dodatek, že účastník prokázal ovládání elektronické komunikace v souladu
s ČSN 01 6910.


Mgr. Hana Tomášková, Ing. Marie Vaňková


 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.