Zhodnocení celostátního kola SOČ

Vážený pane řediteli,
vážení pracovníci,
vážení žáci,

využívám této cesty k vyslovení poděkování za zajištění opravdu velmi zdařilého konání 39. celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti, kterou hostila ve dnech 14. až 18. června 2017 vaše škola. Velmi rádi konstatujeme, že skutečně zdařilého. S potěšením přijímám sdělení od zástupců vedení i členů ÚK SOČ, předsedů a členů porot, vedoucích a členů krajských delegací a také od žáků středních škol z celé republiky, kteří se jako autoři prací a soutěžící účastnili ústředního kola SOČ. Vysoce jsou oceňovány vytvořené podmínky, celé zázemí náročného setkání, stejně tak je velmi dobře hodnocena vstřícnost a ochota všech pracovníků školy, bez rozdílu postavení, rolí, zapojení do jednotlivých etap uskutečnění soutěžního kola.

Třicátá devátá Celostátní přehlídka SOČ se tak zapisuje do naší historie jako jedna z velice zdařilých, je ve spektru těch nejlepších. Všem se dobře bydlelo, chutnalo nám výtečně. A když se k tomu přidávala ochota, úsměv při zajišťování možného i snad nemožného při konání všech součástí přehlídky SOČ, to dělá své. Mnozí významní hosté, kteří byli přítomni na slavnostních shromážděních při zahájení a zakončení v jiných prostorách, ale také při obhajobách přímo ve vaší škole, se při tom dotazovali na podmínky konání letošního ústředního kola soutěže SOČ, mohli jsme konstatovat – a rádi jsme to dělali – jen spokojenost. Máte na tom neopomenutelnou zásluhu.

Je jisté, že podpora Jihomoravského kraje byla směrována do prostředí vaší školy uváženě, zhostili jste se náročného úkolu na jedničku. Ještě jednou díky.

Za Ústřední komisi SOČ
PaedDr. Milan Škrabal
předseda