Základní informace o vzdělávacím programu

RODINNÁ PÉČE O SENIORY

Typ programu dalšího vzdělávání: odborná podpora fyzických osob (pečujících), které poskytují pomoc příjemci příspěvku příspěvku na péči (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 117a, odst. 1,)

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

  • nejsou stanoveny
  • doporučená je konzultace s praktickým lékařem
     

Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání

Forma studia: prezenční

Řádná délka studia vzdělávacího programu: 60 výukových hodin

Způsob ukončení dalšího vzdělávání: pohovor

Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu