Základní informace o kurzu první pomoci

                            

                                                                                                                                              
Hodinová dotace:
10 vyučovacích hodin
Výstup: Osvědčení o školení v první pomoci                                                                   
Cena kurzu: 650 Kč
Počet účastníků: minimálně 12                                                                                                     


Popis kurzu:

Kurz je určen pro laickou veřejnost, vhodný i pro pedagogické pracovníky mateřských, základních i středních škol, pracovníky v sociálních službách.

BLS – podpora základních životních funkcí, vyučováno dle nejnovějších doporučených postupů, resuscitace všech věkových skupin dle nových směrnic, používání AED

Život ohrožující stavy – bezvědomí, krvácení, poranění důležitých orgánů – páteř, hlava, hrudník, nejčastější akutní stavy (epileptický záchvat, hypoglykemické koma, alergická reakce,..)

Kurz je koncipován především prakticky, účastníci si vyzkouší všechny postupy na resuscitačních modelech.
 

Termíny kurzu:

Termíny budou zveřejněny dle zájmu. Kurz je realizován při minimálním početu 12 zájemců.

 

Bližší informace, přihlášky, dotazy:

Mgr. Jarmila Prudilová, nelékařský zdravotnický pracovník, certifikovaný instruktor první pomoci

mail: prudilova.jarmila@vassboskovice.eu

tel.: 727 969 579