Žáci prvních ročníků na stmelovacím environmentálním pobytu na Rychtě Krásensko

 Ve dnech 12. 10. 2015 – 23. 10. 2015 se žáci prvních ročníků jednotlivých oborů naší školy VASS Boskovice zúčastnili Stmelovacího pobytu s environmentálním zaměřením v ekologickém centru Rychta Krásensko.

Žáci během třídenního pobytu díky programu ,,Příroda na ostro“ prožili formou projektové výuky a badatelskými metody program zaměřený na praktickou biologii a ekologii. Výjimečností pobytu je terénní práce, praktická pozorování a vlastní výzkum. Žáci sami sbírají data, analyzují je a v neposlední řadě prezentují výsledky své práce.

Žáci během pobytu zažili terénní exkurze ve vybraných lokalitách Moravského krasu, učili se s pomocí profesionálů odborně lovit a určovat hmyz a vodní mikroorganismy, dále se zúčastnili ornitologických pozorování a měli možnost si vyzkoušet práci paleontologů v oblasti rudického propadání a v neposlední řadě si žáci vyzkoušeli své orientační schopnosti v okolí Krásenska.

Během všech aktivit žáci pracovali ve skupinách, učili se spolupracovat a spolehnout se nejen na své schopnosti, ale také na dovednosti svých nových spolužáků.

Během pestrého programu, byli žáci na čerstvém vzduchu a v neustálém pohybu, přesto měli dostatek sil využít sportovní zázemí Rychty a poznat své nové spolužáky při společných hrách např. ping – pongu, fotbalu nebo volejbalu.

Velkou předností celého pobytu je skloubení získávání nových poznatků, zkušeností, prozkoumání okolí Moravského krasu, ale v neposlední řadě poznání nových spolužáků a svých učitelů i mimo školní prostředí.
O spokojenosti žáků na stmelovacím pobytu hovoří jejich usměvavé tváře při plnění jednotlivých aktivit, které si během pobytu vyzkoušeli.

Mgr. Alena Plavcová
Koordinátor EVVO

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.