VZ1 v Ústavu pro soudní lékařství

Dne 10. 4. 2017 jsme se třídou VZ1 navštívily Ústav pro soudní lékařství MU v Brně.
Po seznámení s pracovištěm (v posluchárně úvodní přednáška a organizační pokyny) jsme byly přítomny demonstrační pitvě (v rámci předmětů ANT, FYZ, PAP).
Poté následovala návštěva muzea soudního lékařství, kde jsme viděly množství zajímavých exponátů z tohoto oboru.

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Veronika Pospíšilová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.