Další kolo přijímacího řízení

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) § 60, v platném znění, vyhlásil ředitel školy další kola přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2018/2019.
Přihlášky odevzdávejte poštou nebo osobně na sekretariát školy. do 14. 5. 2018. Zveřejnění výsledků bude 16. 5. 2018
Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 511 123 125. 


Aktuální počet volných míst:

Kód a název oboru  Druh studia  Přijímací řízení  Předpokládaný počet
volných míst
 65-42-M/01
Hotelnictví a turismus
 střední vzdělání
s maturitou
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
6
 43-41-M/012
Veterinární prevence
 střední vzdělání
s maturitou
 bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
5
63-41-M/01
Informatika a ekonomika
střední vzdělání
s maturitou
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
1

 

Kód a název oboru Druh studia Přijímací řízení

Předpokládaný počet
volných míst

41-52-H/01
Zahradník

střední vzdělání
s výučním listem
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
3
65–51–H/01
Kuchař - číšník

střední vzdělání
s výučním listem
bez přijímacích zkoušek
kriteria zde
4

 

 Uchazeči, kteří nebyli přijati v prvním kole na obor Informační technologie, mají stále šanci studovat informatiku na naší škole:

a) pokud přijatí žáci neodevzdají ve stanovené lhůtě zápisový lístek, pořadí se bude posouvat a původně nepřijatí žáci se posunou mezi přijaté (o této skutečnosti Vás budeme informovat telefonicky)
b) nepřijatý žák může podat přihlášku na příbuzný informatický obor na naší škole - Informatika a ekonomika (změření oboru Ekonomika a podnikání) - 2 volná místa.