Veterinární mikrobiologie a molekulární diagnostika

Seminář a workshop pro pedagogy a žáky veterinárních středních odborných škol byl zaměřen na novinky ve veterinární mikrobiologii a současné možnosti molekulární diagnostiky. Uskutečnil se 1. 2. 2017 a organizátorem bylo Školicí středisko SVÚ Praha. Součástí semináře byla i exkurze v laboratořích molekulárních metod. Žáci VP3, kteří se této akce zúčastnili, si rozšířili svoje teoretické znalosti získané v odborných předmětech o zkušenosti z praxe.

Hana Kuběnová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.