Veterináři druzí v mezinárodní soutěži (2013)

 Mezinárodní soutěž středních veterinárních škol

Státní veterinární správa ČR uspořádala letos již 6. ročník soutěže „O cenu ústředního ředitele SVS“ pro studenty středních veterinárních škol.
Žáci středních odborných škol veterinárních soutěžili ve veterinárních znalostech a dovednostech ve dnech 18. - 21. 11. 2013 ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR   v areálu Státního veterinárního ústavu Praha v Praze Lysolajích. Této mezinárodní soutěže se účastnili žáci středních veterinárních škol z Českých Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Boskovic, Třebíče, Nitry a Košic.
Nezbytnou a nutnou podmínkou účasti v soutěži je, že škola musí mít oprávnění
k používání pokusných zvířat od ministerstva zemědělství.

Týmy jednotlivých škol jsou čtyřčlenné. Naši školu reprezentovali žáci z VP4 – Jan Lujka, Klára Petrová, Veronika Konečná a Kateřina Sotolářová.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Nejdříve ve dvojjazyčné prezentaci představili žáci město a školu, následoval individuální znalostní test z veterinární problematiky. Praktické dovednosti byly prověřeny laboratorními úkoly v chemické i mikrobiologické laboratoři i na pitevně. Závěrem se soutěžilo v prezentaci ročníkové práce.
Výsledky jednotlivých disciplin posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná porota složená ze zástupců Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Ústavu pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv v Brně, Státní veterinární správy Praha, krajských veterinárních správ, Státního veterinárního ústavu a Praha a Štátného veterinárného ústavu v Bratislavě.
Součástí pobytu v Praze byl i doprovodný program - prohlídka Prahy, exkurze ve Státním, veterinárním ústavu Praha, návštěva ZOO Praha s přednáškou hlavního veterinárního lékaře.
Poslední den soutěže vyvrcholil předáním cen ústředním ředitelem SVS ČR
Doc. MVDr. Milanem Malenou.
Pro nás tato soutěž byla velice úspěšná a radost nám přineslo nejen 2. místo, ale především to, že naši žáci oboru veterinární prevence se v tak silné konkurenci neztratili a prokázali srovnatelné znalosti s žáky ostatních veterinárních škol jak    v Čechách, tak i na Slovensku.

MVDr. Hana Kuběnová.

Fotodokumentace zde
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.