Velký úspěch žáků oboru IT - 1. a 2. místo v ČR

Završení maturity slavnostním předání certifikátů ECDL a CISCO Academy
a vyhlášení výsledků Cisco soutěže NAG 2015

Ve středu 3. 6. 2014 proběhlo na VOŠ ekonomické a zdravotnické SŠ Boskovice slavnostní předání certifikátů žákům 4. ročníku oboru Informační technologie. Nejprve byly žákům předány certifikáty ECDL, které předal Ing. Jiří Hlaváček. Testy ECDL skládají žáci ve čtvrtém ročníku a získávají tak doklad o tom, že mají základní znalosti v ovládání počítačů a kancelářských aplikací. Jde tedy o doklad základní počítačové gramotnosti. Důležitější certifikáty ale žáci 4. ročníků dostali od Cisco lektora Ing. Davida Marka. Naše škola je už šestým rokem součástí mezinárodní počítačové akademie – Cisco Academy, a žáci tak mají možnost získat certifikáty, které dokládají znalosti a dovednosti na úrovni IT odborníků.

Ing. David Marek na závěr slavnosti vyhlásil vítěze školního kola soutěže Cisco NAG 2015 (Networking Academy Games). Letos se naše škola zúčastnila této prestižní mezinárodní soutěže již potřetí a zopakovala úspěch z předloňského roku. Mezi 20 nejlepších v ČR se z naší školy probojovalo 5 žáků a 2 z nich se v evropském finále umístili na předních místech. Z pohledu ČR se ve finále umístili na 1. a 2. místě. Jmenovitě to byli Jan Chaloupka z IT2 (1. místo v ČR a 8. v rámci Evropy), Patrik Dokoupil z IT3 (2. místo v ČR a 24. v rámci Evropy). V rámci školního kola je na 3. místě Jan Uhlíř, 4. Marek Šos a 5. Adam Přichystal (všichni z IT2). Kluci tak měli možnost změřit své IT znalosti a dovednosti s vrstevníky z celé Evropy. Jen pro zajímavost - celkově jsou v Evropě nejlepší Rumuni (v první třicítce měli 9 žáků), pak Němci (TOP 30 4×) a Bělorusové (TOP 30 6×). ČR je z pohledu umístění nejlepších žáků na 4. místě (TOP 30 3×).

Co je Cisco Academy

Cisco Academy je vzdělávací program, který vytvořily dvě největší technologické firmy na světě: Hewlett Packard a Cisco Systems. Cílem toho programu je poskytovat IT školám kvalitním výukové materiály, síťová zařízení a především garantovat profesionálně proškolené lektory s cílem připravit žáky středních a vysokých škol na průmyslovou certifikaci v oboru Informační technologie.
Ke studijním materiálům Cisco Academy mají přístup jen některé IT školy. Na celém světě, tj. v cca 150 zemích světa působí v současné době asi 10 000 škol, které jsou Cisco akademiemi. V České republice je celkem 139 středních škol, kde lze studovat obor Informační technologie, ale asi jen třetina z nich je součástí vzdělávacího programu Cisco Academy. Naše škola VOŠ a SŠ Boskovice je jednou z nich.

Žáci na naší škole tak mají možnost získat v rámci výuky podle programu Cisco Academy dva mezinárodně uznávané certifikáty: Cisco IT Essentials (správa a údržba PC, základy bezpečnosti a počítačových sítí) a CCNA 1 (první z řady certifikátů pro specialisty na síťové technologie). Tyto certifikáty dokládají, že žák nejen ovládá IT odbornost na profesionální úrovni, ale že ji zvládá i v anglickém jazyce. Nejlepší žáci, kteří absolvují všechny anglické testy nad 85%, dostávají navíc písemnou gratulaci – ocenění studijních výsledků – přímo od ředitele Cisco Academy.

Pro naše maturanty je Cisco certifikát velmi důležitým dokladem odbornosti na trhu práce. Z průzkumu společnosti Cisco vyplývá, že o uchazeče s mezinárodním certifikátem je mnohem větší zájem a že mají i mnohem rychlejší karierní postup – předpokládá se ochota dál se učit. Konkurence v IT se stále zvětšuje, ale odborníků v IT je u nás stále nedostatek. Přitom region Jihomoravského kraje je přímo ideální pro obor IT – působí zde mnoho velkých IT firem: IBM, GTS, Red Hat, Honeywell, FEI, NetSuite nebo Infosys. Díky tomu se o moravské metropoli stále častěji ve světě hovoří jako o českém Silicon Valley.

Vzhledem k výsledkům z minulých let můžeme směle říct, že má naše škola v rámci Jihomoravského kraje velmi významné postavení, neboť z celkem 7 škol zapojených do programu Cisco Academy se podle výsledků soutěže Cisco NAG umístila na prvním místě.

Slavnostní předávání certifikátů ECDL a CISCO Academy se tak u nás stalo tradicí a celkový počet certifikovaných studentů již vzrostl na 64. Těšme se tedy na další úspěchy našich žáků.


V Boskovicích dne 5. 6. 2015.
Zpracoval: Ing. David Marek
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.