Veletrh Go & Region Tour

Veletrh Go & Region Tour 2012


Pátek třináctého bývá často označován za nešťastný den, ale nám se žádná katastrofa naštěstí nestala, ba naopak jsem společně se svou třídou HT3 prožila úžasný den. Vydali jsme se totiž na odbornou exkurzi na brněnské výstaviště, kde probíhal veletrh cestovního ruchu.
Expozice byla rozdělena do dvou pavilonů P a F. První část se nazývala GO a jednalo se tam hlavně o tzv. outgoing, tedy o výjezdový cestovní ruch. Letos bylo ústřední téma Indie, což je podle mě velice zajímavá lokalita a jednou bych ji chtěla navštívit. Ovšem Indií nabídka určitě nekončila. Cestovní kanceláře a agentury nabízeli zájezdy do celého světa.
Druhá část nesla název Region Tour a ta byla zaměřená na domácí cestovní ruch a na tzv. incoming, neboli příjezdový. Mohli jsme shlédnout expozici řemesel a regionálních produktů. Na každém rohu na nás čekali ochutnávky pokrmů a nápojů, především výborného jihomoravského vína. Zúčastnili jsme se několika nabízených aktivit a soutěží, získali cenné kontakty a zkušenosti a s příjemným pocitem po dobře prožitém dni se vydali každý svou cestou domů.
Za všechny zúčastněné bych chtěla poděkovat vedení školy, že nám umožnilo se na veletrh podívat a především panu učiteli Petru Šafránkovi za zorganizování.

Nečasová L.,HT3
 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.