Vánoční balíček z Domova mládeže

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. /Alan Lakein/.

Ve dnech 16. - 18. prosince se představí žáci ubytovaní na domově mládeže
s tradičním předvánočním programem. Ve vybraných charitativních institucích
v Boskovicích a blízkém okolí potěší diváky přednesem vánočních koled
a především zhudebněnou pohádkou S čerty nejsou žerty a Zlatovláskou.
Jde o Domov pro seniory v Boskovicích, Domov pro seniory v Letovicích, Sociální služby Šebetov a Betany Boskovice.
Pro navození předvánoční atmosféry budou mít možnost senioři ochutnat vánoční perníčky, které žáci ve spolupráci s vychovatelkami upekli a nazdobili.
Díky spolupráci s KZMB je možné předvést toto hudební pásmo i v zámeckém skleníku a to 16. a 18. prosince v 8.00 a v 10.00 hod. Představení tak uvidí i děti
z mateřských a základních škol. (MŠ Boskovice a Knínice u Boskovic, ZŠ Boskovice, MŠ, ZŠ a PŠ Boskovice, VASS). Vzhledem k tomu, že vánoční vystoupení proběhlo
v zařízeních tak různých, od mateřské školy, přes základní, střední školy až po zařízení pro seniory, bude to pro všechny účinkující zkušenost, ze které si jistě odnesou nezapomenutelné momenty pro svůj osobní život.

     
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.