Úvod do fyzioterapie malých zvířat

Ve dnech 15. 2. – 20. 2. 2016 proběhl pro zájemce z řad žáků Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice, oboru Veterinární prevence, odborný kurz, který se věnoval problematice fyzioterapie malých zvířat jako nově vznikajícímu směru ve veterinární péči.

Kurz byl zaměřen nejen na teoretické informace o fyzioterapii zvířat a možnostech v péči o jednotlivé skupiny zvířecích pacientů, ale také na praktické ověření jednotlivých metod, využívaných v rehabilitaci malých zvířat.

Odbornice z Physiodogacademy Praha, Bc. Kateřina Plačková, zakladatelka a průkopnice veterinární fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat, dokázala vzbudit zájem u všech účastníků kurzu a zajímavou formou je vtáhnout do této problematiky.

Fotogalerie z akce