Ústav soudního lékařství - pitva

Dne 3. 5. 2017 jsme s třídou VZ1 navštívily Ústav soudního lékařství MU v Brně.

Po seznámení s pracovištěm (v posluchárně úvodní přednáška a organizační pokyny) jsme byly přítomny pitvě (v rámci předmětů ANT, FYZ, PAP).

Poté následovala návštěva muzea soudního lékařství, kde jsme viděly množství zajímavých exponátů z tohoto oboru, a prohlídka histologické laboratoře.

Mgr. Monika Šplíchalová
Mgr. Veronika Pospíšilová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.