Úspěšní absolventi VOŠ ekonomické

Ve dnech 13. 6. – 16. 6. 2016 konali studenti VOŠ ekonomické absolutorium. Absolutorium se skládalo ze zkoušky z odborných předmětů, cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

U oboru Cestovní ruch se absolutorium skládalo 19 studentů, z toho 5 studentů prospělo s vyznamenáním. U oboru Finančnictví a bankovnictví konalo absolutorium 7 studentů, z toho 5 studentů prospělo s vyznamenáním. Z oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením Finanč-ní řízení podniku se účastnilo 7 studentů, z toho 6 studentů prospělo s vyznamenáním a u zaměření Daňové poradenství absolvovalo celkem 8 studentů, z toho 3 studenti prospěli s vyznamenáním.

Vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy byly úspěšným absolven-tům předány při slavnostním vyřazení studentů v Zámeckém skleníku v Boskovicích 17. 6. 2016.

Na další cestě životem – soukromé, studentské či profesní přejeme všem absolventům hod-ně štěstí!

 

 

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.