Úspěch žáků EP3 a EP4 v ekonomické soutěži Unisim

Na přelomu března a dubna 2019 proběhla základní kola celostátní soutěže Unisim, Jedná se o hru, která je zaměřená na management a marketing firmy a simuluje podnikatelské prostředí. Žáci se snaží na daném trhu podnikat a uspět. Je velmi rozsáhlá a není jednoduché v určeném čase vytvořit a prodat produkty za využití různých marketingových nástrojů a manažerských činností.

Základních kol se zúčastnilo 50 týmů z celé republiky, postoupilo prvních 20, z toho prvních 12 týmů do tzv. velkého finále, které se konalo v Plzni, zbylých 8 do malého finále v Praze. Z našich pěti týmů postoupily tři do malého finále.

Dne 16. 4. 2019 se tedy šest žáků z EP3 a EP4 zúčastnilo malého finále v Praze. Soutěžilo se o 1. až 8. místo na místě, tedy o celkové 13. až 20. místo v republice. Naše týmy se ve velké konkurenci neztratily. Nejlépe dopadli Jakub Martinek a Ondřej Záboj, kteří obsadili 2. místo (tedy 14. místo v republice). Jan Vlach a Marek Svoboda obsadili 18. místo, Marie Václavíková a Žaneta Sirková 19. místo v rámci ČR.

Výsledky našich žáků lze hodnotit jako skvělé vzhledem k tomu, že žáci některých škol ovládají principy této hry lépe díky tomu, že ji hrají v rámci výuky.

Ing. Jitka Slámková VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.