Together we are EU

Studenti naší školy se ve dnech 17. -19. 5. jako členové boskovické delegace zúčastnili projektu Evropské unie v sesterském městě Levice. V projektu s názvem Together we are EU se kromě Boskovic prezentovala i další sesterská města - Náměšť na Hané, maďarské město Érd, polský Lubačov, litevský Kreting a lotyšské Stopiny. Každou delegaci tvořili junioři, senioři představitelé samosprávy. O všechny členy bylo náležitě postaráno a program jim byl ušit na míru. Studenti navštívili přednášky na téma Komunikace a rokování, Proč nacionalismus? a prezentaci věnovanou jaderné elektrárně Mochovec. Dále mohli zhlédnout show Haliny Pawlovské , byli provedeni Levicemi a seznámeni s jejich historií.

Celý projekt byl zaměřen na to, aby se města navzájem inspirovala svými programy a zázemím pro seniory, možnostmi studentského dobrovolnictví i fungováním školních parlamentů a financováním všech těchto aktivit. Z tohoto důvodu měla všechna města prezentace, které se věnovaly těmto tématům.

Všichni naši studenti zdárně reprezentovali školu a při odjezdu si odvezli mnoho nezapomenutelných zážitků, zkušeností a nově získaných kontaktů. Otevřeli dveře novým možnostem ke spolupráci mezi městy a dokonce i mezi generacemi. Pevně věříme, že tento projekt není poslední, kterého jsme se zúčastnili, a podobné možnosti budou i do budoucna.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.