Termíny

Termíny přijímacího řízení a odevzdání přihlášek ke studiu
na VOŠ ekonomickou a zdravotnickou pro školní rok 2019 – 2020

I. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola: 31. květen 2019  
Termín přijímacího řízení – I. kolo: 27. červen 2019

Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 21. června 2019, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.

 Kriteria pro 1. kolo zde.                                                  Přihláška zde.


II. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do II. kola:   9. červenec 2019
Termín přijímacího řízení – II. kolo: 12. červenec 2019

III. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do III. kola: 23. srpen 2019      
Termín přijímacího řízení – III. kolo: 28. srpen 2019

 II. a další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity v jednotlivých oborech. Sledujte naše www stránky.

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol:     v průběhu září a října 2019
Termíny přijímacího řízení – další kola: v průběhu září a října 2019, nejpozději 31. října 2019

 
Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

Zápis ke studiu pro školní rok 2019/2020:
Zápis je povinný.
2. září 2019     


 Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.