Termíny

Termíny přijímacího řízení a odevzdání přihlášek ke studiu
na VOŠ ekonomickou a zdravotnickou pro školní rok 2018 – 2019

I. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do I. kola: 31. květen 2018    
Termín přijímacího řízení – I. kolo: 27. červen 2018


Uchazeč musí odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 22. června 2018, jinak bude vyřazen z přijímacího řízení.

 Kriteria pro 1. kolo zde.                                                  Přihláška zde.II. kolo

Termín podání přihlášky ke studiu do II. kola: 10. červenec 2018
Termín přijímacího řízení – II. kolo: 13. červenec 2018

                                 

 


III. kolo

 

Termín podání přihlášky ke studiu do III. kola: 24. srpen 2018      
Termín přijímacího řízení – III. kolo: 29. srpen 2018

 

II. a další kola budou vyhlášena v případě volné kapacity. Sledujte naše www stránky.
 


 

Termíny podání přihlášky ke studiu do dalších kol:     v průběhu září a října 2018
Termíny přijímacího řízení – další kola: v průběhu září a října 2018, nejpozději 31. října 2018

 
Školné na zimní období je nutno uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Zápis ke studiu pro školní rok 2018/2019:
Účast u zápisu je povinná.
3. září 2018     


 Nedostaví-li se student k zápisu a neomluví-li se nejpozději do tří dnů, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.