Stmelovací pobyt s enviromentálním zaměřením pro 1. ročníky

Termín pobytu

Třída

Dozor

12. 10. – 14. 10. 2015

VP1

Ing. Lepková Jiřina
Email:lepkova.jirina@vassboskovice.eu

Ing. Lepková Jiřina
Mgr. Plavcová Alena

Program

Příroda naostro třídenní varianta s terénní exkurzí, blok B – poklady JMK

14. 10. – 16. 10. 2015

EP1

Ing. Andrea Grodová
Email:grodova.andrea@vassboskovice.eu

Ing. Andrea Grodová
Mgr. Irena Karásková

Program

 

19. 10. – 21. 10. 2015

HT1

Bc. Přikrylová Jaroslava
Email:prikrylova.jaroslava@vassboskovice.eu

Bc. Přikrylová Jaroslava
Mgr. Smejkal Lubomír

Program

Příroda naostro třídenní varianta s terénní exkurzí, blok B – poklady JMK

21. 10. – 23. 10. 2015

IT1

Mgr. Rábová Kateřina
Email:rabova.katerina@vassboskovice.eu

Mgr. Rábová Kateřina
Mgr. Ježek Daniel

Program

Příroda naostro třídenní varianta s terénní exkurzí, blok B – poklady JMK

 Cena: cca 1 180,-Kč

  • Cena zahrnuje ubytování na 3dny, stravu po celou dobu kurzu, výukový program.

Ubytování a stravování:

  • Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
    pracoviště Rychta
    Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
  • Budova střediska je vybavena přírodovědnou učebnou, prostorným sálem, jídelnou, čítárnou, klubovnou. Ubytování je zajištěno ve tří až šestilůžkových pokojích. V blízkosti objektu se nachází hřiště. Strava začíná a končí obědem.
  • Bližší informace o středisku ekologické výchovy na www.rychtakrasensko.cz

Program pobytu:

Pobytový program obsahuje vhodně zvolené aktivity, které umožňují žákům prvních ročníků vytvoření pevného kolektivu, jejich vzájemné poznání mimo školní prostředí. Pobyt na Rychtě je koncipován jako projektový, při němž se výukové bloky kombinují s vlastním „výzkumem“, jehož výsledky žáci na závěr pobytu prezentují. Při práci účastníci využívají zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku, internet či přírodovědné pomůcky. V průběhu pobytu je realizována mezipředmětová výuka, projektová výuka a také stimulační hry.

Žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka k prostředí a aspekty trvale udržitelného života. Kurz je orientován mezipředmětově (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka). Kurz probíhá v areálu Rychty, ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska. Konkrétní program kurzu je upraven pro jednotlivé obory v rámci jejich zaměření.

Informace:

Mgr. Alena Plavcová
Koordinátor EVVO – kabinet C 401, email: Plavcova. Alena.ml@vassboskovice.eu
 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.