Stmelovací pobyt pro 1. ročníky

Stmelovací pobyt s enviromentálním zaměřením pro 1. ročníky

Termíny:

Termín pobytu

Třída

Dozor

06.10. – 08.10.2014

VP1

Mgr. Orlitová Jana
Email:orlitova.jana@vassboskovice.eu

Program

Příroda naostro třídenní varianta

08.10. – 10.10.2014

IT1

Mgr. Novotný Petr
Email:novotny.petr@vassboskovice.eu

Program

Příroda naostro třídenní varianta

15.10. – 17.10.2014

HT1

Mgr. Porubská Zuzana
Email:porubska.zuzana@vassboskovice.eu

Program

Příroda naostro třídenní varianta

20.10. – 22.10.2014

EP1

Mgr. Ježek Daniel
Email:jezek.daniel@vassboskovice.eu

Program

Příroda naostro třídenní varianta

22.10. – 24.10.2014

KC1

Mgr. Karásková Irena
Email: karaskova.irena@vassboskovice.eu

Program

Příroda naostro třídenní varianta

Cena:

  • 1 106,-Kč
  • Cena zahrnuje ubytování na 3dny, stravu po celou dobu kurzu, výukový program

Ubytování a stravování:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice

Program pobytu:

Pobytový program obsahuje vhodně zvolené aktivity, které umožňují žákům prvních ročníků vytvoření pevného kolektivu, jejich vzájemné poznání mimo školní prostředí.
Pobyt na Rychtě je koncipován jako projektový, při němž se výukové bloky kombinují     s vlastním „výzkumem“, jehož výsledky žáci na závěr pobytu prezentují. Při práci účastníci využívají zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku, internet či přírodovědné pomůcky. V průběhu pobytu je realizována mezipředmětová výuka, projektová výuka a také stimulační hry.
Žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka k prostředí a aspekty trvale udržitelného života. Kurz je orientován mezipředmětově (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka).
Kurz probíhá v areálu Rychty, ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska. Konkrétní program kurzu je upraven pro jednotlivé obory v rámci jejich zaměření.

Informace:

Mgr. Alena Plavcová
Koordinátor EVVO – kabinet C 401

Fotogalerie z loňského roku
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.