Stmelovací pobyt - environmentální zaměření

Stmelovací pobyt s enviromentálním zaměřením pro první ročníky

 Termíny

 • 07. 10. 2013 - 09. 10. 2013 - VP1
 • 09. 10. 2013 - 11. 10. 2013 - HT1
 • 23. 10. 2013 - 25. 10. 2013 - IT1
 • 18. 11. 2013 - 20. 11. 2013 - KC1
 • 20. 11. 2013 - 22. 11. 2013 - OA1+EP1

Cena

 • 1 106,-Kč
 • Cena zahrnuje ubytování na 3dny, stravu po celou dobu kurzu, výukový program

Ubytování a stravování

 • Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
  pracoviště Rychta
  Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
 • Budova střediska je vybavena přírodovědnou učebnou, prostorným sálem, jídelnou, čítárnou, klubovnou. Ubytování je zajištěno ve tří až šestilůžkových pokojích. V blízkosti objektu se nachází hřiště.
 • Bližší informace o středisku ekologické výchovy na www.rychtakrasensko.cz

Program pobytu

 • Pobytový program obsahuje vhodně zvolené aktivity, které umožňují žákům prvních ročníků vytvoření pevného kolektivu, jejich vzájemné poznání mimo školní prostředí.
 • Pobyt na Rychtě je koncipován jako projektový, při němž se výukové bloky kombinují s vlastním „výzkumem“, jehož výsledky žáci na závěr pobytu prezentují. Při práci účastníci využívají zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku, internet či přírodovědné pomůcky. V průběhu pobytu je realizována mezipředmětová výuka, projektová výuka a také simulační hry.
  Žáci se seznámí s vývojem vztahu člověka k prostředí a aspekty trvale udržitelného života. Pobyt je orientován mezipředmětově (biologie, chemie, fyzika, občanská nauka).
  Program probíhá v areálu Rychty, ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska. Konkrétní program kurzu je upraven pro jednotlivé obory v rámci jejich zaměření.

Informace

Programy pro obory
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.