Státní zkouška z grafických disciplín opět na naší škole

Po delší odmlce se na naši školu opět vrátila možnost vykonání státní zkoušky z grafických disciplín. Složení státní zkoušku z psaní na klávesnici a zpracování textu na počítači vymezuje vyhláška ministerstva školství, která vstoupila v platnost 1. dubna 2016.

V uplynulých šesti letech sice byli žáci a studenti intenzivně připravováni, ale neměli možnost získat státem garantovaný certifikát.

Ve středu 22. června 2016 zahájil ředitel školy Ing. Mgr. Pavel Vlach tuto nelehkou zkoušku. Přivítal Mgr. Hanu Nezhodovou, jmenovanou Státním těsnopisným ústavem v Praze jako státní zkušební komisařku, která dohlížela na regulérnost vykonání zkoušky.

Státní zkouška z grafických disciplín, kterou nakonec vykonalo 13 studentů z VOŠ a 1 žákyně z OA3, je praktickým výsledkem získaných znalostí a dovedností z předmětu písemná
a elektronická komunikace. Tato dovednost má prokázat pohotovost v ovládání klávesnice, znalost ve vyhotovení obchodních dopisů a vytvoření přehledné tabulky. Všechny úkoly jsou časově limitovány. Výsledky našich studentů jsou i v celostátním měřítku hodnoceny jako výborné – úspěšnost se pohybuje mezi 70–80 %.

A využití? V praktickém životě se počítá s „třetí gramotností“ – ovládání počítače. K dalším důležitým dovednostem, které zdokonalí příprava na státní zkoušku, patří základy obchodní korespondence, vedení podnikových písemností atd. Získaná kvalifikace zvyšuje prestiž naší školy a profil našich absolventů, kterým také usnadňuje jejich uplatnění v budoucím zaměstnání.

 

Ing. Marie Vaňková, Mgr. Hana Tomášková

 

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.