Speleoterapie Ostrov u Macochy

Exkurze VZ3 - Speleoterapie Ostrov U Macochy

Zopakovat téměř celé učivo za tři roky studia oboru Diplomovaná všeobecná sestra během 2 hodin?

 

 

 


S trochou nadsázky lze říci, že se to podařilo studentkám VZ3 během exkurze v Dětské léčebně se speleoterapií
v Ostrově u Macochy. Navštívily totiž 15. května 2014 Císařskou jeskyni, která je po většinu roku veřejnosti nepřístupná a slouží k léčbě dětí s onemocněním dýchacích cest. Kdysi navštěvované poutní místo, zvané také jako „moravské Lurdy“, bylo po válce uzavřeno a zavezeno splašky. Ovšem díky samočistící schopnosti jeskyně byla její mikrobiální čistota po několika desítkách let na úrovni, kterou by jí mohla závidět většina zdravotnických zařízení. Následně byla upravena a zprovozněna pro potřeby dětské léčebny. Působením radonu, alfa částic a vzniku lehkých částic dochází k příznivému působení na dýchací cesty a oslabenou imunitu, důležitý je i vliv vysoké vlhkosti vzduchu. V rámci České republiky se jedná o jedinou léčebnu, využívající prostředí jeskyně k léčbě astmatu.
Dalšího příznivého působení jeskyně využily rovněž i studentky, které se nyní připravují na ukončení studia při absolutoriu. Podle provedených studií, dochází při pobytu v jeskyni i k opravě buněčných poškození a zvláště buňky nervové soustavy potřebují před absolutoriem opravit, zregenerovat a posílit. Výše uvedené poznatky a odborné informace nám při návštěvě jeskyně prezentoval MUDr. Pavel Slavík, který se nám po dobu exkurze ochotně věnoval a zprostředkoval nám náhled nejen do speleoterapie, ale i do historie jeskyně a jejího geologického vývoje. Při průchodu jeskyní jsme totiž nahlíželi do minulosti před 200 milióny roky a na vlastní oči viděli známky např. zemětřesení v té době.
A co jsme si tedy zopakovali? Každopádně radiologii, biofyziku a biochemii, spirituální péči, psychologii, pediatrii, interní lékařství, genetiku, mikrobiologii, neurologii, rehabilitační ošetřování, výchovu ke zdraví, potřeby člověka a mnohé další.

P.S.: Po celou dobu exkurze nás také tiše zavěšen na stěně jeskyně provázel symbol léčebny netopýr Vrápenec malý, kvůli kterému se ostatní jeskyně sice na zimu zavírají, ale zde i přes celoroční provoz došlo k rozmnožení jeho populace, což ukazuje na to, že je to společenský tvor :-).

Mgr. Jiří Votoček, učitel VOŠ zdravotnická