Sommelierský kurz

Základní informace:

 

cena kurzu:              1500 Kč

rozsah kurzu: 2 dny

možné termíny:

25. – 26. 11. 2013

lektor:

Ing. Karel Babka
Sommelier Club – Hotelová škola Mariánské lázně

výstup: certifikát


Stručně o kurzu :

Kurz proběhne jako v minulém školním roce pod vedením Ing. Karla Babky ( zakladatelem 1. Sommelier clubu v České republice). Účastníci kurzu společně proniknout do tajemného, hlubokého a krásného světa vín. Součástí kurzu je i degustace vín , výklad o historii a sabráž - technika otvírání láhve sektu pomocí šavle. Tento neobvyklý způsob se používá při slavnostních příležitostech. Celý kurz bude zakončen testem a slavnostním předáním osvědčení o absolvování kurzu.


Kurz je určen především pro žáky oborů HT4, KC3. Podmínkou je dovršení věku 18 let. Mladší žáci mohou kurz absolvovat pouze s písemným souhlasem rodičů.

KURZ MOHOU ABSOLVOVAT I STUDENTI VOŠ NEBO JINÝCH OBORŮ STŘEDNÍ ŠKOLY.
Zájemci o kurz donesou  zálohu ve výši 1000 Kč do konce září (doplatek do poloviny října 2013) Ing. Kateřině Dankovské - kabinet A205!!!