Slavnostní předání certifikátů CISCO Academy 2014

Ve středu 16. 4. 2014 proběhlo na VOŠ a SŠ Boskovice slavnostní předávání CISCO certifikátů žákům 4. ročníku oboru Informační technologie. Předání certifikátů proběhlo při velmi významném výročí – naše škola letos slaví 5 let, kdy je součástí mezinárodního vzdělávacího programu Cisco Academy. Hlavní Cisco lektor, Ing. David Marek, vyhlásil zároveň vítěze školního kola Cisco soutěže NAG 2014 (Networking Academy Games). Významným hostem akce byl regionální manažer Cisco Academy na FIT VUT Brno, Ing. Petr Matoušek, Ph.D., který seznámil žáky oboru IT s možnostmi návazného studia informatiky na fakultě informačních technologií VUT Brno. Slavnostního předání se zúčastnili žáci všech ročníků oboru IT na naší škole.


Jak zpětně hodnotí výuku Cisco na „Hybešce“ Lukáš Chábek, jeden z nejlepší žáků z IT4

Když nám poprvé pan učitel Marek řekl o nějaké firmě Cisco, opravdu jsem netušil, o čem mluví, nikdy jsem o takové firmě neslyšel. Nejdříve jsem si myslel, že to budou nějaké naše plány
k učení, podle kterých se budeme učit nějaké nepodstatné základy, jak pracovat s počítačem a jak jej ovládat. Naštěstí jsem se zmýlil. Postupem času, když jsem začal detailněji sledovat internetové portály o informatice a různých informačních technologií, začínal jsem stále víc a víc narážet na onu firmu Cisco a zjistil jsem, že je to jeden z velkých gigantů, co se týče všeobecných informací o informačních technologiích. Tato firma se opravdu zabírala i těmi nejdetailnějšími drobnostmi, co se hardware počítače týče, tak i dokonale podrobnou správou sítě.
Nejprve jsme se seznamovali s Cisco pomocí jejich portálu, který byl kompletně v angličtině. Jelikož jsme informatici a nejčastější jazyk, se kterým se u počítače a jeho detailního nastavení můžeme setkat, je angličtina, nutil nás pan učitel Marek jednotlivé kapitoly překládat a vytvářet si vlastní slovník, který nám pomůže při učení se z originálů. Nejprve jsme k tomuto stylu učení přistupovali s lehkou nechutí. Když člověk uvidí moře textů v angličtině a dozví se, že se z toho bude muset učit, není to moc povzbudivé. Nicméně pan učitel nám každé hodiny zpříjemňoval různými hudebními podklady. Například nám pouštěl různé písničky, ve kterých jsme měli hledat nějakou frázi. Dodnes si všichni pamatujeme „Keep your mind wide open“ a nebo „As Easy As Pie“.
Poté, co jsme se všemi lekcemi prokousali, začali jsme se učit o jednotlivých zařízeních, které slouží pro vytvoření sítě, a zároveň jsme si zkoušeli vytvořit vlastní sítě pomocí opravdu kvalitní aplikace Cisco Packet Tracer. Je to takový simulátor, který umožňuje vyzkoušet a sledovat opravdu vše. Od jednoduché sítě „Peer-to-Peer“ po nekonečně rozsáhle síťové struktury se všemi možnými servery. Vše jsme mohli detailně sledovat. Jaké zprávy se sítí posílají, jak vypadá zpráva od serveru DHCP, co detailně obsahuje, prostě vše.
Vše, co jsme nejdříve moc nemuseli, co nás velice bavilo a co jsme se učili, byla příprava na pozdější testovací zkoušky. Všechny na první pohled těžké otázky byly nakonec opravdu snadné, díky dokonalé přípravě, kterou s námi pan učitel Marek procházel. Všechny překlady, co jsme museli dělat, nás naučily, jak v těchto anglických otázkách číst. Díky slovníku, který jsme vždy po všech překladech museli dělat, jsme si pamatovali, co znamenají nějaké cizí fráze či cizí výrazy. Jednoduše, vše šlo opravdu hladce.
Na závěr bych chtěl opravdu velice poděkovat panu Markovi za jeho obrovskou obětavost, trpělivost a snahu, které do nás vložil a nevyšly vniveč. Opravdu se mi líbily hodiny, které nebyly stereotypní a nudné, ale plné života a opravdu zajímavých věcí, za které jsem opravdu rád, že jsem se je mohl učit.

Lukáš Chábek, IT4, maturant 2014