Školní kolo Středoškolské odborné činnosti


SOČ - Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků vyhlašovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovanou Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce prezentují a obhajují. Cílem této aktivity je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.


Ve dnech 20. 2. a 27. 2. vždy  od 14:00 hod. se konalo ve školní knihovně školní kolo SOČ.

 

Ve středu 20. února byly obhajovány tyto práce:
 

Název práce                                 

autor práce        

konzultant

04 Biologie

   
Chov koz –
problematika dědičnosti rohatosti a bezrohosti
Kateřina Friesová   VP 4 Mgr. Plavcová


06 Zdravotnictví

   
Psychologie barev Gabriela Plchová   HT 3 Mgr. Součková

 

07 Zemědělství, potravinářství,
lesní a vodní hospodářství

   
Slow Food Karolína Piňosová  HT 3 Ing. Dankovská
Chov miniprasátek Adéla Audová      VP 4 MVDr. Kuběnová
Schvácení kopyt Petra Tichá          VP 4 MVDr. Kuběnová
Mechanizace v podmínkách menší rodinné farmy Antonín Háb        AP 3 Ing. Vegerbauer


08 Ochrana a tvorba životního prostředí

   
Záchranné stanice pro zvířata Andrea Vrbasová     VP 3 MVDr. Kuběnová


14 Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času

   
Chov Českého fouska a jeho využití Helena Filipi     VP 3 MVDr. Kuběnová
Problematika, chov a výcvik
Belgického ovčáka Malinoise
Denisa Závišková   VP 4 Mgr. Plavcová
Obsedání koní Kristýna Šanovcová  VP 4 Mgr. Plavcová

 
Ve středu 27. února byly obhajovány tyto práce:
 

13 Ekonomika a řízení                                               

                                
Hotelové a obchodní značky  Andrea Martínková HT 3           P.Šafránek DiS
Fairtrade Michaela Maňoušková HT3 Ing. Dankovská
Historie a současnost pivovaru Černá Hora Nikola Vitouchová HT3 Ing. Dankovská


16 Historie

   
Přírodní barviva  Petra Růžičková AT3 Ing. Holková


18 Informatika

   
Časopis Marek Jakubec EP3 Mgr. Ježek
Pexeso Aneta Pernicová EP3 Bc. Hlaváček
Den studenta zaznamenaný audiovizuální
technikou a zpracovaný pomocí softwaru
Nikola Závodníková EP3 Mgr. Ježek
3D model a vizualizace budovy
školy Komenského Boskovice
Kristýna Eyerová EP3 Mgr. Ježek
3D retro model amerického Hot Rodu David Jeřábek IT4 Mgr. Rábová
Internetový obchod Pavel Šašinka IT3 Bc. Kotlán

 

Výše jmenovaní autoři prací obhajovali svá díla a prezentovali je v Power Pointu před porotou.
Na SOČ se přišla podívat řada ůčitelů a studentů, kteří svou účastí podpořili soutěžící.

Fotodokumentace z letošního ročníku zde

Veškeré informace ráda zodpoví knihovnice paní  Jedličková.
 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.