Školení první pomoci na ZŠ Sušilova

Přednáška první pomoci pro žáky 3. C ZŠ Boskovice

 

 Dne 26. 11. 2014 proběhla ve třídě 3. C ZŠ Boskovice - Sušilova přednáška věnovaná první pomoci.
Studentky 3. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické, oboru Diplomovaná všeobecná sestra během dvouhodinového bloku děti naučily, jak reagovat při selhání základních životních funkcí u člověka a jak mu poskytnout neodkladnou první pomoc.

 

 

 

Žáci si vyzkoušeli, jak se zachovat, pokud by museli poskytnout pomoc člověku v případě zlomenin, krvácení, dále byli poučeni o správném chování při vedení hovoru se záchrannou službou. Měli možnost vyzkoušet si resuscitaci
a postup při obstrukci dýchacích cest. Veškeré úkony si se studentkami prakticky procvičili na resuscitačním modelu a dalších pomůckách. Tato akce byla velmi přínosná, protože všichni získali nové informace o poskytnutí první pomoci.

 

 

Mgr. Dobromila Hrušková, učitelka VOŠ zdravotnická a studentky 3. roč. oboru Diplomovaná všeobecná sestra: Kateřina Zimová, Lucie Zeráková, Dagmar Kobylková, Iveta Šrámková