Školení e-learning

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


 Školení pro pedagogické pracovníky v oblasti e-learningu

Dne 25. 8. 2009 bylo zahájeno školení pedagogických pracovníků v oblasti e-learningu. Jedná se o soubor seminářů a přímého školení pro 30 pedagogických pracovníků – 8 IT pedagogů, 22 pedagogů ostatních oborů. Soubor školení bude poskytovat firma PragoData Consulting, s.r.o., Vranovská 1570/61, Brno, která splnila zadávací podmínky ve výběrovém řízení.
Celková cena zakázky:      118 286,- Kč
Termín realizace:               25. 8. 2009 – 31. 7. 2010
Cílem tohoto uceleného souboru školení je poskytnout účastníkům na teoretické i praktické úrovni základy technických i metodických dovedností pro efektivní využití e-learningové podpory vzdělávání.

Školení je rozděleno do bloků:

  1. Společný teoretický úvod
  2. Odborné školení IT pedagogů
  3. Seznámení s prostředím Moodle pro pedagogy
  4. Pedagogicko – výchovné aspekty e-learningu
  5. Konzultace

Na závěr celé realizace seminářů a školení účastníci obdrží doklad o absolvování a dosažené úrovni dovedností.

Podívejte se na fotogalerii ze školení.