Setkání se zástupci americké firmy

Dne 12.9 navštívila naši školu skupinka Američanů s českým doprovodem. Jednalo se o zástupce americké přepravní společnosti FedEx. Během dopoledne proběhly dvě besedy se žáky SŠ a se studenty VOŠ. V jejich průběhu se dozvěděli zajímavé informace o chodu a organizaci této firmy, ale také například informace o Memphisu, Houstonu a celém Texasu, odkud tito zástupci pochází a kde je i sídlo firmy. Jessie Baker a Grier Johnson poté dali prostor žákům a studentům pro jejich dotazy. Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu a naši studenti ocenili zejména možnost poslechnout si rodilé mluvčí. Doprovod zahraniční návštěvě dělali zástupci firmy Centrum vzdělávání všem, takže naši žáci dostali cenné kontakty z oblasti kariérového poradenství.
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.