Setkání s partnerskými školami na veletrhu fiktivních firem v Boskovicích 3.3.2011

Dne 3. 3. 2011 se žáci a učitelé partnerských škol setkali v Boskovicích. Setkání se konalo v rámci veletrhu fiktivních firem, který se v prostorách VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ konal již popatnácté. Celkem se na veletrhu prezentovalo 32 žákovských firem, z toho dvě z Vídně.
Z BHAK/BHAS Wien 13 dorazilo 17 žáků v doprovodu 2 učitelů. Žáci a učitelé přijeli do Boskovic již den před veletrhem v odpoledních hodinách a strávili s námi příjemný večer při bowlingu. Na veletrhu se mladí Rakušané prezentovali firmou Flying Printer Matter GmbH, která se zabývá prodejem knih a CD.
Druhou vídeňskou školu BHAK/BHAS Wien 22 zastupovala firma Crazy Kitchen GmbH, zabývající se prodejem vybavení do kuchyní a do domácnosti.
Zastoupení rakouských firem připravilo českým žákům výbornou možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti při obchodování v praxi (obchodní jednání probíhala v němčině nebo v angličtině). Žáci získali mnoho nových zkušeností a navázali soustu obchodních kontaktů.
Boskovičtí a rakouští žáci se na setkání dlouhou dobu pečlivě připravovali. Výsledkem byly cizojazyčné katalogy, prospekty nebo úspěšné umístění rakouských a boskovických firem ve vyhlašovaných soutěžích. (Např. v soutěži o nejlepší katalog obsadila firma Crazy Kitchen 2. místo).
Po ukončení veletrhu a rozloučení rakouští žáci a učitelé spěchali domů. Všichni zúčastnění hodnotili setkání velmi pozitivně

Fotogalerie z akce
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.