Setkání s partnerskou školou BHAK/BHAS Wien 22 ve Vídni a v Boskovicích 31.3.2011, 12.4.2011

31. 3. 2011 navštívili žáci HT3 v doprovodu Mgr. Škaroupkové a Mgr. Součkové partnerskou školu BHAK/BHAS Wien 22. Jednalo se už o třetí setkání žáků a učitelů v rámci projektu EdTWIN v tomto školním roce. Během setkání žáci představili výsledky své práce, a to prezentace na téma „Velikonoce“, dále zpracovávali úkoly ve workshopech a společně si prohlédli nejvýznamnější památky Vídně.
V prezentacích se zaměřili boskovičtí žáci na velikonoční svátky v České republice, rakouští žáci na velikonoční svátky v Rakousku. Ve workshopech pak žáci společně zpracovávali podobnosti a rozdílnosti těchto svátků, výsledky následně prezentovali.
Po obědě následovala prohlídka historického centra města, návštěva Sisi muzea a Stříbrné komnaty (Silberkammer), kde si žáci mohli udělat obrázek o tom, jak jedli členové císařské rodiny.

O necelé dva týdny později, 12. 4. 2011, zavítali rakouští žáci a učitelé do Boskovic. Během setkání zhlédli mladí Rakušané krátkou prezentaci o Boskovicích, zpracovávali úkoly ve workshopech a za průvodcovského přispění našich žáků absolvovali prohlídku hradu, zámku, synagogy a dalších zajímavostí města.

Během setkání měli žáci možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti v praxi. Získali spoustu nových zážitků, znalostí a navázali nová přátelství. Všichni zúčastnění hodnotili setkání velmi pozitivně.

Fota z 31.3.2011
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.