Setkání hejtmana s nejlepšími žáky Jihomoravského kraje

U příležitosti Mezinárodního dne studentstva pořádá každoročně Krajský úřad Jihomoravského kraje slavnostní setkání úspěšných žáků středních škol s představiteli Jihomoravského kraje. V tomto roce setkání proběhlo 20. listopadu. Z rukou hejtmana na něm převzal ocenění také žák naší školy Marek Musil, který se umístil na 3. místě v celostátním kole Olympiády v ruském jazyce.