Seminář pro talentované žáky

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT a Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. pořádal ve dnech 19. až 21. března v Brně seminář SOČ pro studenty. Z naší školy se této akce zúčastnilo sedm žáků ze třídy VP2. Na praktických seminářích jsme se dozvěděli jak vypracovat a vylepšit svou práci SOČ a následně ji obhájit. Byla nám předána spousta zajímavých informací. Část semináře byla zaměřena na to, jak máme překonat strach a trému, která vede k nervozitě.

 

 
 
 
 

V dalším z výkladů nám psychologové vysvětlili, že stres je potřebný pro náš správný a dobře provedený výkon. Měl by to být tzv. „správný“ stres. Byly nám poskytnuty hodiny rétoriky, ve kterých nás učili jak se správně vyjadřovat, vyslovovat a jak ovládat hlasitost a zvučnost našeho hlasu. Také jsme měli možnost navštívit sály, učebny a laboratoře na Masarykově univerzitě, které jsou pod programem CEITEC.

Žáci VP 2
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.