S veterinou do Evropy

Veterinary European Transnational Network for Nursing Education and Training

Jedná se o veterinární evropskou nadnárodní síť pro ošetřovatelství. Poskytuje platformu pro vzdělávání a spolupráci veterinárních škol a organizací v evropských zemích. V listopadu 2014 byla naše škola přijata za přidruženého člena této organizace a po uplynutí jednoho roku může požádat o plné členství.
Členství v tomto společenství by mělo být dalším krokem pro zkvalitnění výuky v oboru Veterinární prevence. Příslibem je podpora odborného vzdělávání , případná výměna žáků i učitelů mezi členy organizace. Naše škola má právo využívat oficiální znak VETNNET. Podrobné informace jsou uvedeny na http://www.vetnnet.com/ .

Hana Kuběnová
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.