Rodinná péče o seniory - realizace kurzu 7. 2. 2014 - 30. 6. 2014

Rodinná péče o seniory

program zaměřený na odbornou podporu pečujících

Termín  realizace 7. 2. 2014 - 30. 6. 2015

Rozsah 60 hodin + 6 hodin volitelný modul

Absolvent vzdělávacího programu bude připraven v oblasti znalostí a dovedností poskytovat péči nesoběstačnému seniorovi v podmínkách domácího prostředí.

Kurz je realizován a financován v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob.

Všichni účastníci kurz úspěšně ukončili a převzali a Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace, dotazy, přihlášky:

Mgr. Jiří Votoček (garant kurzu)
tel.: +420 511 123 139, mob.: 721 441 820
mail: votocek.jiri@vassboskovice.eu
Hybešova 53, pavilon D
680 01 Boskovice

Financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
 

 

 

Foto: Mgr. Jiří Votoček a Mgr. Vlasta Sekaninová