Rodinná péče o seniory 19.9. 2014 - 30.1. 2015

 

Další kurz RODINNÁ PÉČE O SENIORY (19.9. 2014 - 30.1. 2015) je ukončen - účastníci převzali osvědčení

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 13:00 hod. proběhlo v aule školy slavnostní ukončení kurzu a předání osvědčení za účasti ředitele školy, zástupců Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a lektorů kurzu.
Celkem 26 účastníků obdrželo osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Další realizace kurzu je plánována od září tohoto roku a již nyní je možné se informovat či přihlásit (kontakt na garanta kurzu je na konci stránky).

  

 

 

PRŮBĚH KURZU:

 
Účastníci kurzu v průběhu předposledního výukového setkání nacvičovali poskytování základní první pomoci s využitím AED trenažéru a dále se naučili, jak aplikovat inzulín v domácím prostředí.

Při posledním setkání v pátek 16. ledna potom zakončili zbývající moduly zápočtem a celý kurz úspěšně ukončili závěrečným pohovorem, zaměřeným na problematiku péče o nesoběstačné seniory. V rámci ukončení kurzu proběhlo také neformální vzájemné rozloučení účastníků kurzu a lektorů.

 

 

 

 

 

Účastníci kurzu se postupně seznamovali s poznatky z oblasti základů zdravotních věd, psychosociální problematiky, pečovatelství a sociálně-právních záležitostí. Dozvěděli se  například, na co dbát při přípravě stravy pro seniory, jak předcházet dekubitům, jaké zdravotní potíže jsou časté ve vyšším věku a mnohé další. Diskutovali o problematice zvládání péče z pohledu pečujícího, včetně možných úskalí, která s tím jsou spojena. Rovněž si vyzkoušeli správné měření krevního tlaku či tělesné teploty. V průběhu kurzu si osvojili důležité znalosti a praktické postupy, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí péče o nesoběstačného seniora v domácím prostředí.

Mimo vlastní výuku v kurzu někteří učástníci  využili příležitost konzultace s psychologem, která zahrnovala i provedení základní psychodiagnostiky pomocí dotazníků.

V průběhu výukových setkání je pro účastníky kurzu připraveno drobné občerstvení, které připravují žáci studijního oboru Hotelnictví pod vedením Bc. Jaroslavy Přikrylové a žáci učebního oboru Kuchař - číšník pod vedením p. Ludmily Fialové. Tyto "studijní výživové přestávky" jsou od účastníků vždy velmi kladně hodnoceny a dokreslují praktické zaměření kurzu :-).

 

 

 

 

RODINNÁ PÉČE O SENIORY

 

Kurz pro osoby, které v rodině pečují o nesoběstačného seniora. Akreditovaný vzdělávací program (MPSV) zaměřený na odbornou podporu pečujících.

Absolvent vzdělávacího programu bude připraven v oblasti znalostí a dovedností poskytovat péči nesoběstačnému seniorovi v podmínkách domácího prostředí a získá
Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

Kurzy jsou realizovány v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob.

 

 

ZAHÁJENÍ KURZU 19. ZÁŘÍ 2014

 

 

VÝUKA V ODBORNÉ UČEBNĚ

 

 

VÝUKA PRVNÍ POMOCI

 

 

 

Bližší informace, dotazy:


Mgr. Jiří Votoček (garant kurzu)
tel.: +420 511 123 139, mob.: 721 441 820
mail: votocek.jiri@vassboskovice.eu
Hybešova 53, pavilon D
680 01 Boskovice

 

Financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost