Kurz první pomoci 17. 10. 2015

KURZ PRVNÍ POMOCI


17. 10. 2015
8 – 15.30 hod (dle počtu přihlášených účastníků)

 

Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Výstup: Osvědčení o školení v první pomoci
Cena kurzu: 650 Kč
Počet účastníků: min. 12

 

Popis kurzu:
Kurz je určen pro laickou veřejnost, vhodný i pro pedagogické pracovníky mateřských, základních i středních škol a pracovníky v sociálních službách.

BLS – podpora základních životních funkcí, vyučováno dle nejnovějších doporučených postupů, resuscitace všech věkových skupin dle nových směrnic, používání AED

Život ohrožující stavy – bezvědomí, krvácení, poranění důležitých orgánů – páteř, hlava, hrudník, nejčastější akutní stavy (epileptický záchvat, hypoglykemické koma, alergická reakce...)

Kurz je koncipován především prakticky, účastníci si vyzkouší všechny postupy na resuscitačních modelech.


Bližší informace, přihlášky, dotazy:

Mgr. Jarmila Prudilová, nelékařský zdravotnický pracovník, certifikovaný instruktor první pomoci

mail: prudilova.jarmila@vassboskovice.eu

tel.: 727 969 579

 

Přihlášky posílejte do 9. října 2015 na e-mailovou adresu: prudilova.jarmila@vassboskovice.eu

K přihlášení uveďte, jméno, příjmení, titul a datum narození – z důvodu vystavení osvědčení o absolvování kurzu.