Realizace kurzu 11.5. - 2.7. 2015

Kurz Pracovník v sociálních službách

plánovaná realizace kurzu: 11. 5. - 2. 7. 2015

 

Příležitost získat kvalifikaci pro práci v zařízeních sociálních služeb je v období od 11. 5. do 2. 7. 2015, kdy je plánována realizace dalšího akreditovaného kurzu Pracovník v sociálních službách. Tento kurz zahrnuje 120 hodin teoretické výuky ve škole a 40 hodin odborné praxe. Po zakončení získávají účastníci odbornou způsobilost pro výkon této profese, potvrzenou osvědčením s celostátní platností.

Kurz je vhodný i jako jedna z možností rekvalifikace pro nezaměstnané osoby v evidenci Úřadu práce. Bližní informace jsou k dispozici u garanta kurzu nebo na webových stránkách školy, kde je možné si poslechnout i reportáž České rozhlasu
s jednou z úspěšných absolventek kurzu.

Do kurzu je možné se přihlásit  až do 15. 5. 2015.

Aktuální cena kurzu (ovlivněno počtem přihlášených účastníků): 7 600,- Kč.

 

 

Bližší informace, dotazy, přihlášky:

Mgr. Jiří Votoček (garant kurzu)
tel.: +420 511 123 139, mob.: 721 441 820
mail: votocek.jiri@vassboskovice.eu
Hybešova 53, pavilon D
680 01 Boskovice