Spolupráce s vídeňskými školami ve školním roce 2009/2010

Banner


Spolupráce s vídeňskými školami – základní informace

V letošním školním roce navázala naše škola v rámci projektu EdTWIN spolupráci se dvěma vídeňskými obchodními akademiemi. Projekt je zaměřen na oblast vzdělávání a spolupráce českých a rakouských škol.

S první partnerskou školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22 žáci spolupracují v oblasti cestovního ruchu. Z naší školy se do projektu zapojilo celkem 28 žáků a studentů (ze tříd OA3, HT3, 2VOŠ), z rakouské strany 20 žáků. Budou společně vytvářet turistického průvodce o boskovickém regionu nebo o Vídni z pohledu mladých lidí. Někteří žáci a studenti budou sestavovat informační materiál k tématům Srovnání života a životní úrovně českých a rakouských rodin a Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem. Výsledky práce budou prezentovány v průběhu školního roku při výměnných pobytech 21. 4. – 23. 4. 2010 ve Vídni a 27. 4. – 29. 4. 2010 v Boskovicích.

S druhou partnerskou školou Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 žáci spolupracují v oblasti fiktivních firem. Z naší školy se do projektu zapojilo celkem 61 žáků třetího a čtvrtého ročníku obchodní akademie, z rakouské strany 82 žáků. Žáci mohou v praxi své znalosti využít 25. 2. 2010 během Veletrhu fiktivních firem v Boskovicích a 25. 3. 2010 na mezinárodním veletrhu fiktivních firem ve Vídeňské radnici. Žáci, kteří mezi sebou spolupracují a „obchodují“, měli možnost se osobně poznat, a to při jednodenní návštěvě rakouských žáků v Boskovicích. Ta se uskutečnila 29. června 2009. Další možnost osobního setkání budou mít partnerské školy 30. 11. 2009, kdy žáci čtvrtého ročníku a někteří žáci třetího ročníku obchodní akademie navštíví své vídeňské partnery.

Cílem tohoto projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou spolupráci mezi VOŠ ekonomickou a zdravotnickou a SŠ Boskovice a vídeňskými školami.

Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.