První setkání

Banner


První kontakt s naší partnerskou školou

29.června 2009 k nám poprvé zavítala naše partnerská škola. Jedná se o obchodní akademii a obchodní školu z Vídně (Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Maygasse 13). Návštěva se konala v rámci projektu EdTWIN, který má umožnit lepší spolupráci mezi rakouskými a českými školami.

Do Boskovic přijelo16 žáků a žákyň 3. ročníku obchodní akademie v doprovodu MMag. Beaty Tötterstrom, vyučující předmětu fiktivní firmy. Cílem návštěvy bylo navázání vzájemných kontaktů, ze kterých by vzešla dlouhodobá spolupráce (především v oblasti fiktivních firem). Rakouské návštěvě se kromě vyučujících věnovalo několik žáků ze 3. a 4. ročníku obchodní akademie.

Žáci a učitelé spolu strávili příjemné odpoledne. Na programu byla např. seznamovací hra, kvíz o České republice / Rakousku nebo prezentace fiktivních firem žáků OA3. Rakouští studenti měli připravený krátký film, který dokumentoval jejich účast na veletrhu fiktivních firem v Salzburku v březnu 2009. Nechyběl ani společný oběd, podával se vídeňský řízek, který nabízel výbornou možnost vzájemné komunikace mezi žáky. Závěr návštěvy patřil společné prohlídce školy.

Věříme, že z našeho prvního osobního setkání vzejde dlouhodobá spolupráce.

 

Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.