26. 3. 2009

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


  • informace z porady na KÚ Jm kraje ze dne 25. 3. 2009 – dochází k automatickému posunu termínu zahájení a ukončení realizace projektu od data podpisu hejtmana
  • členové realizačního týmu odsouhlasili posun termínu zahájení na 1. 6. 2009 a ukončení realizace na projektu na 31. 5. 2011 z důvodu návaznosti na školní rok
  • o tento posun je nutné požádat – připravit Žádost o schválení podstatné změny
  • úkoly – připravit loga, vypracovat interní směrnice týkající se projektu, úprava rozpočtu (přesun položek v rámci kapitol)
     Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.