24. 1. 2009

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


  • projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. 12. 2008, projekt nebude zahájen 1. 1. 2009 dle zpracovaného harmonogramu.
  • připravit podklady pro uzavření Smlouvy o realizaci projektu s Jihomoravským kraje
  • upravit rozpočet – snížení finančních prostředků v jednotlivých kapitolách projektu
  • připravit Smlouvu o partnerství s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v BrněSledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.