22. 1. 2010

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


  • dne 13. 12. 2009 byla odevzdána Monitorovací zpráva č. 2, kontrola zatím ještě neprovedena
  • všichni autoři měli předložit dílčí výsledky provedených prací na studijních oporách, zpracovaný materiál byl odevzdán v elektronické podobě
  • seznámení se stavem financí určených pro projekt k 31. 12. 2009
  • uzavřena Smlouva o povolení debetu s Komerční bankou z důvodu nedostatku financí
  • pracovní výkazy od měsíce listopadu 2009 budou proplaceny až po obdržení finančních prostředků z odboru regionálního rozvoje – tj. po schválení Monitorovací zprávy č. 2
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.