13. 5 . 2009

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


  • žádost o schválení podstatné změny bude Radou Jm kraje projednání dne 14. 5. 2009
  • dohodnuta schůzka s partnerem projektu Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně na 8. 6. 2009 v 15. 30
  • dozorovací návštěva proběhne 20. 5. 2009 v 10 h v ředitelně školy
  • úkoly
    • příprava podkladů na výběrová řízení
    • příprava propagačních materiálů a cenové nabídky
    • příprava informační tabule, samostatného portálu projektu
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.