Projekt Den Země

 

Oslavte s námi Den Země

je uznávaný svátek věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna a v současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí.


Den Země je vhodnou příležitostí k zamyšlení pro všechny z nás. Má nám připomenout, že naše Země nesnese vše a je třeba se k ní chovat zodpovědněji a ohleduplněji. Je ze všech planet sluneční soustavy jedinou, která umožňuje existenci života lidí, živočichů a rostlin, a proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země!


Dne 19. dubna 2013 se na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice realizoval environmentální projekt ,,Oslavte s námi Den Země“. Na realizaci celého projektu se podílel EKOTÝM tvořený zástupci z oborů veterinární prevence a agropodnikání. Pro žáky ZŠ připravil tento tým názorné prezentace na téma Den Země, třídění, zpracování a využití jednotlivých typů odpadů.

Kromě prezentací žáci předali své vlastní praktické zkušenosti, kdy účastníky zavedli na náš školní hřbitov odpadů. Ten je názornou ukázkou, jakým způsobem se v přírodě rozkládá bioodpad a naopak, jak se ani po roce od založení nerozložily různé druhy člověkem vytvořených odpadů např. sklo, pet lahve, kelímky, plechovky a další vzorky. Různé druhy odpadů studenti umístili do kaslíků s hlínou na školním dvoře, kde je rok nechali podléhat přírodním vlivům a v den vyvrcholení projektu ukázali žákům, jak to dopadne v přírodě s odpady, když je nevytřídíme.
Největší úspěch u žáků mělo stanoviště s potkany. Žákyně veterinární prevence na tomto stanovišti ukázali svůj chov potkanů, jako domácích mazlíčků, ale také upozornily na způsob, jakým dochází ke množení potkanů ve městech a jak tomuto problému můžeme předcházet.
Žáci ZŠ si na závěr našeho projektu vyrobili pod vedením ekotýmu vlastní recyklovaný papír, ze kterého si vytvořili památeční ekologické medaile.
Velkou pochvalou pro celý tým byl úsměv žáků ZŠ, kteří se během projektu zapojili do všech aktivit s nadšením a měli radost s vlastnoručně vyrobenou medailí.

Mgr. Alena Plavcová

Fotodokumentace z akce zde.