Program

Středa 14. 6. 2017

do 17:00 příjezd předsedů porot – ubytování
18:00 sraz na náměstí a odjezd na Sudický Dvůr školním  autobusem - společná večeře

Čtvrtek 15. 6. 2017

8:30 pracovní porada předsedů porot (nebo jejich zástupců) ve škole, převzetí prací, určení pořadí prací a zadání oprav údajů o soutěžících a soutěžních pracích do 12:00, příjezd členů porot v průběhu dopoledne
studium prací porotci
11:00 – 13:30 oběd v jídelně školy
odpolední program + navazující společenský večer pro porotce, organizátory v Zámeckém skleníku – večeře v uvedených prostorách formou rautu (mimo objednávkový systém)

Pátek 16. 6. 2017

8:30 – 11:30 kontrola vybavení učeben
11:30 – 13:00 oběd v jídelně školy
13:00 – 15:00 příjezd krajských delegací
17:00 slavnostní zahájení v Letním kině Boskovice
18:30 – 20:00 večeře v jídelně školy
19:30 možnost diskuse s účastníky minulých ročníků SOČ
(D19 a D21)

Sobota 17. 6. 2017

6:00 – 7:30 snídaně v jídelně školy
8:00 zahájení obhajob
11:30 – 13:30 oběd v jídelně školy podle rozpisu
Obhajoby  
15:00 – 17:30 ukázka posterových prezentací ve školní tělocvičně – objekt C
18:00 hodnotící porada předsedů porot (štáb – aula školy – přízemí A101)
17:00 – 19:00 večeře v jídelně školy
19:15 program pro studenty – kino, plavecký bazén. Pro porotce setkání v jídelně školy

Neděle 18. 6. 2017

6:00 – 7:45 snídaně v jídelně školy
8:00 – 12:00 program pro studenty a porotce  - dva autobusy do Moravského Krasu, po jednom autobusu do zámku v Lysicích a Rájci – Jestřebí, Návštěvy zámku Boskovice, komentovaná prohlídka Židovského města (v případě zájmu i samostatně pro porotce)
11:00 – 13:00 oběd v jídelně školy
13:30 slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení přehlídky v Sokolovně Boskovice

Rozpis učeben

Obor Učebna Obor Učebna
1. Matematika a statistika A102 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace D05
2. Fyzika A103 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů D15
3. Chemie A201 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie D16
4. Biologie A204 13. Ekonomika a řízení D17
5. Geologie, geografie A207 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času D18
6. Zdravotnictví A209 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby D19
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství A213 16. Historie D21
8. Ochrana a tvorba životního prostředí A301 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory C403
9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design D03 18. Informatika C406Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.