Charakteristika vzdělávacího programu

RODINNÁ PÉČE O SENIORY

Hlavním cílem realizace tohoto vzdělávacího programu je příprava rodinných příslušníků k poskytování péče o seniory (zejména nesoběstačné) v rámci rodiny. Jedná se zejména o poskytování péče členu rodiny (seniorovi), který má soběstačnost sníženu v důsledku úbytku sil ve stáří nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení.

Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 117a, odst. 1) lze program zařadit do odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. 

Program nelze jednoznačně zařadit do odborného či zájmového vzdělávání, protože v sobě kombinuje prvky obou, z praktického pohledu je velmi specifický a jeho absence na trhu vzdělávání je zřejmá zejména z reakcí samotných pečujících.

Základní znalosti a dovednosti pro poskytování péče jsou zcela jistě potřebné v okamžiku aktuální potřeby zajištění péče, ale absolvování vzdělávacího programu je vhodné i pro ty, kteří si podvědomě či vědomě připouští blížící se okamžik, kdy bude nutné zajistit péči o rodinného příslušníka, jehož zdravotní stav se postupně zhoršuje.