Prodejní den FIFI

Dne 20. 12. 2018 žáci EP4 v rámci předmětu fiktivní firmy prezentovali své tři fiktivní firmy 3D WORKS, s. r. o., Cukrárna u Zámečku, s. r. o. a Caffe Briccone, s. r. o. Kromě prezentací si pro příchozí nachystali stánky, fiktivně prodávali své zboží a vystavovali doklady. Nakoupit přišli žáci ze tříd EP1, EP3 a IT4. Některé firmy měly pro příchozí připravené i malé pohoštění. Pro žáky jsou prezentace práce a navíc vystavování dokladů velmi důležité. V dalších vyučovacích hodinách pak doklady zpracovávají.

 
Sledujte nás na Facebooku

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.